Gezond Milieu  is van belang

Milieuzorg is een onderwerp dat niet meer weg te denken is bij een modern autobedrijf, Wij van autobedrijf van der Ploeg BV voldoen dan ook geheel aan de wettelijke verplichtingen, zoals vloeistofdichte vloer, olie en benzine afscheiders, bovengrondse opslag van milieu gevaarlijke stoffen.

Het chemisch afval en de milieu gevaarlijke stoffen worden per soort tijdelijk opgeslagen in de speciaal daarvoor bestemde milieuberging. De geleidebewijzen van de afgevoerde stoffen worden bewaard in een milieu logboek. Voor de afvoer van deze stoffen hebben wij contracten afgesloten met erkende gecertificeerde inzamelaars